ЦОЛОО
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ухаан, ухаа: цолоо алдах (ухаа алдах), цолоо орох (ухаа орох).