ЗОНХИЛОГЧ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хурим тойн ахлагч даамал - Хурим тойн ёс заншил гуримыг сахиулж, явцыг дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЗОНХИЛОГЧ I