ЗОХЛОО
/ нутгийн аялгуу /

буриад Загатнаа: нурууны зохлоо (нурууны загатнаа) - Алтанхан тамга минь бууж гялайлгаарай, дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.