ЗОРИОЛХОХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Цаашлуулах, дүрэм үзүүлэх, мэдэн будилах: зориолж хэлэх (цаашлуулж хэлэх), зориолж зандрах (дүрэм дэлгэрэнгүй...