явган нарс
/ ургамал /
маш олон салаа бүхий салаа нь газар дээр хэвтээ ургах, мөнх ногоон, багавтар шилмүүст мод