явган хүнд даваа арвин ядуу хүнд ноён арвин
/ зүйр цэцэн үг /
ядуу хоосон хүнд саад бэрхшээл их гэсэн санаа