буруу эрхэлсэн хүүхэд бухын хүзүүнээс хатуу
/ зүйр цэцэн үг /
хүүхдийг хэтэрхий их эрхлүүлэх хэрэггүй гэсэн санаа