ЭВЛЭРЭХ

1. Зохицон найрамдаж нэгдэх - За яах вэ, эвлэрье гэж зөөлөн сэтгэлээр хэлэв. Г.Гофман. Хар генерал., эвлэрэх бодлого (урьд хийсэн муу зүйлээ цагаатган эв эеэ хичээх бодлого), нөхөдтэйгөө эвлэрэх (буруу хийсэн зүйлдээ гэмшиж нөхдөөсөө уучлал гуйх), эелэх эвлэрэх [хоршоо] (хүмүүс бие биеэ бүрэн ойлгож нөхөрлөх), эвлэрэх элбэх [хоршоо] (эвтэй болж нийцэх);


2. Аливаа муу зүйлтэй зохицож явах: зохисгүй явдалтай эвлэрэх (зүй зохисгүй явдалд найр тавих, өөгшүүлэх).

эвлэрэх бодлого урьд хийсэн муу зүйлээ цагаатган эв эеэ хичээх бодлого
нөхөдтэйгөө эвлэрэх буруу хийсэн зүйлдээ гэмшиж нөхдөөсөө уучлал гуйх
эелэх эвлэрэх хүмүүс бие биеэ бүрэн ойлгож нөхөрлөх
эвлэрэх элбэх эвтэй болж нийцэх
зохисгүй явдалтай эвлэрэх зүй зохисгүй явдалд найр тавих, өөгшүүлэх