нөхөдтэйгөө эвлэрэх
буруу хийсэн зүйлдээ гэмшиж нөхдөөсөө уучлал гуйх