ЭВЛЭХ

1. Хүмүүс хоорондоо зохицон найрамдах, нэгдэх - Эвлэвэл бүтнэ, ховловол гутна. ААЗ., хоорондоо эвлэх (хүмүүс үг үгээ ойлголцож, эвсэх), эвлэх нэгдэх [хоршоо] (хамтарч ажиллах), эвлэвэл бүтнэ, ховловол гутна [зүйр цэцэн үг] (ажил үйлийг эвлэж зөвлөж хийвэл бүтэмжтэй, анд хань зуураа маргаж муулалдаж явбал хохиролтой гэсэн санаа), эвлэвэл эвэр туурай хоёр ч нийлнэ, эвлэхгүй бол элэг бөөр хоёр ч нийлэхгүй [зүйр цэцэн үг] (аливаад эвийг хичээвэл хоёр өөр зүйл ч хоорондоо тохирч зохицож болдог гэсэн санаа), эвлэвэл элсээр хэрэм барина, дэмнэвэл дээсээр чулуу тасдана [зүйр цэцэн үг] (эвтэй найртай бол ямар ч үйлийг бүтээнэ гэсэн санаа);


2. Эвдэрч салсан эд юмсын хоорондоо яв цав нийлэх, хуучин хэвдээ орох: эвдэрсэн юм эвлэх (хэмхэрч салсан эд хэрэглэлийг хуучин хэвээр дэлгэрэнгүй...
3. Элбэх: эвлэх элбэх [хоршоо] (ажил хэрэгт хамтрах, хамжих).

хоорондоо эвлэх хүмүүс үг үгээ ойлголцож, эвсэх
эвлэх нэгдэх хамтарч ажиллах
эвлэвэл бүтнэ ховловол гутна ажил үйлийг эвлэж зөвлөж хийвэл бүтэмжтэй, анд хань зуураа маргаж муулалдаж явбал хохиролтой гэсэн санаа
эвлэвэл эвэр туурай хоёр ч нийлнэ эвлэхгүй бол элэг бөөр хоёр ч нийлэхгүй аливаад эвийг хичээвэл хоёр өөр зүйл ч хоорондоо тохирч зохицож болдог гэсэн санаа
эвлэвэл элсээр хэрэм барина дэмнэвэл дээсээр чулуу тасдана эвтэй найртай бол ямар ч үйлийг бүтээнэ гэсэн санаа
эвдэрсэн юм эвлэх хэмхэрч салсан эд хэрэглэлийг хуучин хэвээр нь эвлүүлэн наах
эвлэх элбэх ажил хэрэгт хамтрах, хамжих