ЭВРЭЭЛГЭХ

Эврээх үйлийг хийлгэх, нойтон зүйлийн чийгийг нь багасгуулах: мод эврээлгэх (чийгтэй модыг нар дэлгэрэнгүй...