ЭВСЭЛ I

Хүмүүс ажлын зорилго, өөрийн хүсэл саналаараа хамтран ажиллах улс, олон нийтийн бүлэглэл: эвсэл дэлгэрэнгүй... (үзэл бодол, санаа зорилгоороо хамтран ажиллах бүлэглэл үүсгэх), эвсэл тарах (эвсэж хамтран ажилласан хүмүүс сарниж бутрах), эвсэл үр (өндгөн эс, сүн (эр, эм бэлгийн эс), нийлж, үр тогтсон нийлмэл эс; зигот), эвслийн гэрээ (хоёр тал харилцан тохиролцож, төлөвлөсөн асуудлаар шийдэлд хүрэх зорилготой батламжлан гарын үсэг зурсан бичиг, материал), эвслийн засгийн газар (олон намын төлөөлөл, засгийн эрхэнд гарч төр барих явдал), эвсэл холбоо [хоршоо] (ирээдүйн улс орны хөгжил болоод өөрийн хувийн ашиг сонирхлын үндсэн дээр нэгдсэн төрийн бус байгууллага) - Олон нам, эвсэл холбоо өрсөлдөн ажиллах тийм нөхцөлд үйл ажиллагаагаа явуулах шинэ шаардлага тулж ирээд байна. “Үнэн” сонин., цэргийн эвсэл (олон улсын харилцааны аливаа асуудлаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцэн тохирсон улс гүрнүүдийн улс төр, цэргийн холбоо).

эвсэл байгуулах үзэл бодол, санаа зорилгоороо хамтран ажиллах бүлэглэл үүсгэх
эвсэл тарах эвсэж хамтран ажилласан хүмүүс сарниж бутрах
эвсэл үр өндгөн эс, сүн эр, эм бэлгийн эс
эвслийн гэрээ хоёр тал харилцан тохиролцож, төлөвлөсөн асуудлаар шийдэлд хүрэх зорилготой батламжлан гарын үсэг зурсан бичиг, материал
эвслийн засгийн газар олон намын төлөөлөл, засгийн эрхэнд гарч төр барих явдал
эвсэл холбоо ирээдүйн улс орны хөгжил болоод өөрийн хувийн ашиг сонирхлын үндсэн дээр нэгдсэн төрийн бус байгууллага
цэргийн эвсэл олон улсын харилцааны аливаа асуудлаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцэн тохирсон улс гүрнүүдийн улс төр, цэргийн холбоо
Ижил үг:

ЭВСЭЛ II