ШИВ III

Мэт, шиг; шиг буй - Гал ч унтарчихаа шив дээ гэж Должин хэлэв. Д.Цэдэв. дэлгэрэнгүй... ийм шив (ийм шиг, ийм мэт), тийм шив (тийм буй), үзэсгэлэнтэй харагдаж байх шив (үзэсгэлэнтэй харагдаж байх чинь), чи өнөөдөр маш сайн дуулах шив (чи өнөөдөр маш сайхан дуулж байна).

ийм шив ийм шиг, ийм мэт
тийм шив тийм буй
үзэсгэлэнтэй харагдаж байх шив үзэсгэлэнтэй харагдаж байх чинь
чи өнөөдөр маш сайн дуулах шив чи өнөөдөр маш сайхан дуулж байна
Ижил үг:

ШИВ I

ШИВ II

ШИВ :