ШИВ II

Хүч нэмэгдүүлэх үг: шив шинэ (маш шинэ) - Нарны туяанд саяхан орсон цас гялтганаж, шив шинэхэн цагаан эсгий бүрээстэй дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш., шив шинэ дээл (цоо шинэ дээл), шив шинэхэн цас (саяхан орсон цас) - Цав цагаан цас, шив шинэхэн цас. М.Цэдэндорж. Есөн хүсэл.

шив шинэ маш шинэ
шив шинэ дээл цоо шинэ дээл
шив шинэхэн цас саяхан орсон цас
Ижил үг:

ШИВ I

ШИВ III

ШИВ :