ШИВААНТИГ
/ ургамал /

Голгэсэртэн овгийн, эмд ордог олон наст өвс: Хангайн шиваантиг (Хангайд ургадаг шиваантиг өвс).