ШИВЛИЙДҮҮЛЭХ

Шивлий өвсөөр бууны сумыг зүлгүүлэх.