ШИВНҮҮР II

Ховч: шивнүүр зантай хүн (ховч зантай хүн).

Ижил үг:

ШИВНҮҮР I

ШИВНҮҮР III