ШИВНЭЭ

Сөөнгө, шивнүүр: шивнээ дуутай (сөөнгө дуутай), шивнээ үг (шивнүүр үг), дэлгэрэнгүй... (сөөнгө хоолой) - Хөхрөн дуниарах хөх ногооны үнэр, оройн сэрүүн салхи, хос залуусын нууцхан шивнээ цөм л хаврын уянга юм билээ. Ч.Алагсай. Алтайн зам., Навчсын шивнээг цонхон дор хөглөжээ. Б.Явуухулан. Хар ус нуурын шагшуурга., шиврээ бороо дээл нэвтэлдэг, шивнээ үг хүн тасалдаг [зүйр цэцэн үг] (шивнүүр үг найз нөхдийг холдуулдаг гэсэн санаа).

шивнээ дуутай сөөнгө дуутай
шивнээ үг шивнүүр үг
шивнээ хоолой сөөнгө хоолой
шиврээ бороо дээл нэвтэлдэг шивнээ үг хүн тасалдаг шивнүүр үг найз нөхдийг холдуулдаг гэсэн санаа