ШИВРЭХ I

1. Бороо жижиг жижиг дуслаар үргэлжлэн орох; шивэргэнэх: бороо шиврэх (бороо бага багаар үргэлжлэн дэлгэрэнгүй...


2. Юмнаас шингэн зүйл шүүрэх, дусагнах: ус шиврэх (ус дусагнах), цус шиврэх (цус шүүрэх), шээс дэлгэрэнгүй... (шээс дусагнах), дусагнах шиврэх [хоршоо] (шингэн зүйл бага багаар үргэлжлэн дуслах), шүүрэх шиврэх [хоршоо] (шингэн зүйл ганц хоёр дуслаар удаан гоожих).

бороо шиврэх бороо бага багаар үргэлжлэн орох
ус шиврэх ус дусагнах
цус шиврэх цус шүүрэх
шээс шиврэх шээс дусагнах
дусагнах шиврэх шингэн зүйл бага багаар үргэлжлэн дуслах
шүүрэх шиврэх шингэн зүйл ганц хоёр дуслаар удаан гоожих
Ижил үг:

ШИВРЭХ II

ШИВРЭХ III