ШИВҮҮР

1. [хуучирсан] Хэд хэдэн зүүг шигтгэсэн багажаар биеийн арьсны эмчилбэл зохих хэсэгт тогшин шивж, цус, шингэнийг дэлгэрэнгүй...


2. Юмыг шивэх цоолох багаж хэрэгсэл: гутлын шивүүр (гутал шивэх, цоолох багаж), сийлбэрийн шивүүр (сийлбэр ашиглан дэлгэрэнгүй...
шивүүр хийлгэх шивүүр эмчилгээ хийлгэх
гутлын шивүүр гутал шивэх, цоолох багаж
сийлбэрийн шивүүр сийлбэр ашиглан шивэх, цоолох багаж