ШИВХ I

Бууцны өтөг; малын хөрзөнтэй баас: шивх зөөх (бууцны өтөг, хөрзөн зөөх), шивх дэлгэрэнгүй... (бууцны өтгөний үнэр ханхлах) - Шивхийн бүгчим үнэр гэрээр нэг ханхалж, багтах суух зайгүй болдог. Л.Түдэв. Нүүдэл., шивх эргүүлэх (бууцны өтөг, хөрзөн эргүүлж сэврээх), аргал шивх [хоршоо] (малын хатсан баас, өтөг), баас шивх [хоршоо] (малын өтөг, хөрзөн), бууц шивх [хоршоо] (малын дагширч хатсан өтөг бүхий хэвтэш), шивхийн мөөг [ургамал] (шивхэн дээр ургадаг өвсөн мөөг).

шивх зөөх бууцны өтөг, хөрзөн зөөх
шивх ханхлах бууцны өтгөний үнэр ханхлах
шивх эргүүлэх бууцны өтөг, хөрзөн эргүүлж сэврээх
аргал шивх малын хатсан баас, өтөг
баас шивх малын өтөг, хөрзөн
бууц шивх малын дагширч хатсан өтөг бүхий хэвтэш
шивхийн мөөг шивхэн дээр ургадаг өвсөн мөөг
Ижил үг:

ШИВХ II