ШИВШИГ

Ичгүүр: шившиг болгох (олны өмнө ичгүүртэй байдалд оруулах), шившиг болох (ичгүүртэй дэлгэрэнгүй...

шившиг болгох олны өмнө ичгүүртэй байдалд оруулах
шившиг болох ичгүүртэй зүйл үйлдэж олонд жигшигдэх
шившиг тарих ичгүүртэй хэрэг үйлдэх
шившгээ хутгах шившиг тарих
ичгүүр шившиг нүүр хийх газаргүй болох нь
мундар шившиг муу муухай, ичгүүрт явдал