шившиг болох
ичгүүртэй зүйл үйлдэж олонд жигшигдэх