ШИВХРЭХ

1. Олон амьтны цугларч үймэлдэн байгаад тарах: үзэгчид шивхрэх (үзэгчид үймэлдэн байгаад тарах), дэлгэрэнгүй...


2. Их юмны хорогдсоор барагдаж бага болох: ажил шивхрэх (ажил багассаар дуусах), бороо шивхрэх (бороо намдах), дэлгэрэнгүй...
үзэгчид шивхрэх үзэгчид үймэлдэн байгаад тарах
цугларагсад шивхрэх цугларагсад үймж байгаад тарах
ажил шивхрэх ажил багассаар дуусах
бороо шивхрэх бороо намдах
хөрөнгө шивхрэх эд хөрөнгө барагдах