цугларагсад шивхрэх
цугларагсад үймж байгаад тарах