шиврээ бороо дээл нэвтэлдэг шивнээ үг хүн тасалдаг
/ зүйр цэцэн үг /
шивнүүр үг найз нөхдийг холдуулдаг гэсэн санаа