БАЛХГАРДАХ

Дэндүү балхгар болох, балхгарын учир зохисгүйдэх.