БАЛЦГА :

балцга балцга хийх (балцгар том биетэй амьтан огцом давталттай хөдлөх), балцга балцга дэлгэрэнгүй... (балцганан шогших) - Гэрийн гадаа гэдэс годос, айлын гадаа алцга балцга. Оньсого.

балцга балцга хийх

балцгар том биетэй амьтан огцом давталттай хөдлөх

балцга балцга шогших балцганан шогших