БАЛЦРУУ

Зээр, гөрөөс болон малын туурайн салаагаар яр гарч, доголох байдлаар илэрдэг халдварт өвчин, хүний хөлд хааяа гарч дэлгэрэнгүй...