БАЛЧИГНАХ

Ус, шавартай газраар явахад шалчиг балчиг хийх: шавар шавхай балчигнах (шалчиг балчиг хийх).