БАЛЦГАР

Жижиг биет амьтны бие нь баацгар, гар хөл нь өргөн, богино, махлаг байдал: балцгар тарган (баацгар дэлгэрэнгүй...