БАЛЦАЙХ

Балцгар болох - Тэр хамгийн дээд талын онгоцтой нь гэж үе нь балцайсан туранхай хуруугаараа таамнан дэлгэрэнгүй... С.Пүрэв. Буудлын талбайд., балцайн үзэгдэх (богинохон бүдүүн харагдах), балцайж харагдах (намхан тарган байдалтай харагдах).

балцайн үзэгдэх богинохон бүдүүн харагдах
балцайж харагдах намхан тарган байдалтай харагдах