БАЛТАГ II

Хутга, илдийн хуйд тулах тулгуур хавтгай төмөр: хутганы балтаг (хутганы хуйд тулах хавтгай төмөр), дэлгэрэнгүй...

хутганы балтаг хутганы хуйд тулах хавтгай төмөр
сэлэмний балтаг сэлэмний хуйд тулах хавтгай төмөр
Ижил үг:

БАЛТАГ I