БАЛТАЙ I

Бал бүхий, бал бурам бүхий: зөгийн балтай боов (зөгийн бал хавчуулсан боов).

Ижил үг:

БАЛТАЙ II