БАЛТАЧ I

Балт сүхээр дарх хийдэг хүн, модчин - Хүнд гарт Савартай адил балтач, Арслангийн Араг Улаан Хонгортой адил дэлгэрэнгүй... Жангар.

Ижил үг:

БАЛТАЧ II