БАЛТГАРДАХ

Балтгарын учир тохиромжгүйдэх: нуруу балтгардах (чац нь намдах, өндөртөө хүрэхгүй байх).