БАЛТДАХ

Балт сүхээр цавчих, балтаар цохих: мод балтдах (балт сүхээр мод цавчих).