БАЛХАЙХ

Бүдүүн өргөн харагдах, балхгар болох: гар нь балхайх (гар нь балхгар бүдүүн харагдах), дээл дэлгэрэнгүй... (дээл нь томдож, өргөн харагдах), ханцуй нь балхайх (хувцасны ханцуй нь томдож, балхгар харагдах).

гар нь балхайх гар нь балхгар бүдүүн харагдах
дээл нь балхайх дээл нь томдож, өргөн харагдах
ханцуй нь балхайх хувцасны ханцуй нь томдож, балхгар харагдах