БАЛХАЛЗАХ

Балхгар хүн, амьтны балхас балхас хөдлөх - Хацар нь цулцайчихсан, гэдэс нь бөмбийчихсэн балхалзаад сууж дэлгэрэнгүй... Шаг.Цэнд-Аюуш. Чөтгөрийн тарга.