БАЛХАС :

балхас балхас хийх (балхгар бүдүүн, өргөн юмны байн байн хөдлөх).