БАЛХГАР

Бие намхан бөгөөд өргөн бүдүүн: балхгар шар (бүдүүн эр үхэр), балхгар тарган дэлгэрэнгүй...

балхгар шар бүдүүн эр үхэр
балхгар тарган балхайсан тарган