БАЛТГАНАХ

Балтгар юмны огцом давтагдан хөдлөх: балтганан байх (балталзах) - Дороо балтганан байснаа дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.