БАЛТАЙ II

1. Бал чулуу бүхий;


2. [шилжсэн] Балагтай: халтай балтай [хоршоо] (хал бал бүхий, балагтай).

Ижил үг:

БАЛТАЙ I