БАЙНГАРАХ II

Адуу малын явдал хэтийдэж, уналга эдэлгээнд муудаж түгших.

Ижил үг:

БАЙНГАРАХ I