ҮМТ II

Загас усны мандал дахь зүйлийг идэх үед амнаас нь гарсан хөөс.

Ижил үг:

ҮМТ I