ҮМТЭХ II

Зулгаах, чимхлэх, чимхэх; үсийг нь үмтэх (үсийг нь зулгаах).

Ижил үг:

ҮМТЭХ I