ҮМТЭХ I

Усан дотор загасны үлээж хөөс гаргах.

Ижил үг:

ҮМТЭХ II