ҮМХҮҮЛЭХ

Аманд нь хийх: чихэр үмхүүлэх (чихэр аманд нь хийж өгөх); *амаар нь шороо үмхүүлэх дэлгэрэнгүй...

чихэр үмхүүлэх чихэр аманд нь хийж өгөх
амаар нь шороо үмхүүлэх бусдыг хуурах, мэхлэх
аманд нь чулуу үмхүүлэх амаар нь шороо үмхүүлэх
молиго үмхүүлэх бусдыг хууран мэхлэх