ҮНГЭЛДЭХ

1. Үнгэх үйлийг харилцан хийх, бие биеэ үнгэж эрхлэх: үнгэлдэн наадах (эрхлэлдэн наадах) - Орлойн дэлгэрэнгүй... М.Дэмчигжав. Мэдээ хүргэгч Дампил;


2. Хал ихтэй эдэлгээнд нухлагдаж өнгө чанараа алдан хуучрах.