ҮНДСЭРХЭГ

1. Үндэс сайтай, үндэс ихтэй, үндэслэг;


2. Өөрийн үндэстнийг дээгүүр үзэх үзэл, үндсээ баримтлагч: үндсэрхэг хүн (өөрийн үндэстнийг бусад үндэстнээс дээгүүр үзэх үзэлтэй дэлгэрэнгүй...